Fortællerstemme
Ole Andreasen
Medvirkende i 23 episoder: 2-24

Tjener Olsen. Overtjener på Postgaarden
Holger Perfort
Medvirkende i 15 episoder: 4-7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22-24

Frk. Mortensen. Kassererske i Korsbæk Bank
Ann Margrethe Schou
Medvirkende i 14 episoder: 1, 2, 5- 8, 16- 19, 21- 24

Bogholder Christiansen. Bogholder i Omegnsbanken
Holger Vistisen
Medvirkende i 12 episoder: 7, 10-15, 18, 19, 20, 21, 22

Fritz. Elev/ekspedient i Tøjhuset/Skjerns Magasin
Claus Michael Heil
Medvirkende i 8 episoder: 2-8, 14

Villy. Jernbanearbejder.
Allan Frank
Medvirkende i 8 episoder: 8-11, 13-15, 22

Garderobedame på Postgaarden
Rigmor Hvidtfeldt
Medvirkende i 8 episoder: 3, 7, 10-12, 17, 19, 24

Fru Svendsen. Hjælper ved specielle lejligheder til i køkkenet hos familien Varnæs
Lisbeth Frandsen
Medvirkende i 7 episoder: 7, 19-24

Jernbarnearbejder. Spiller mandolin ved Agnes? og Lauritz? bryllup
Michael Brüel
Medvirkende i 7 episoder: 8-11, 13, 14, 15

Fru Rum. Ansat i Agnes Jensens systue
Solveig Kallenbach
Medvirkende i 6 episoder: 9, 20-24

Dame i Korsbæk
Solveig Sundborg
Medvirkende i 6 episoder: 3, 10, 11, 15, 17, 21

Frederik. Jernbanearbejder der spiller harmonika ved Agnes’ og Lauritz’ bryllup
Egon Aagaard
Medvirkende i 6 episoder: 8-11, 13, 14

Tjener Petersen. Tjener på Skovpavillonen
Aage Poulsen
Medvirkende i 5 episoder: 4, 6, 7, 10, 22

Frk. Grøn. Direktrice i Damernes Magasin
Else Petersen
Medvirkende i 4 episoder: 1- 3, 6

Stamgæst på Jernbanerestauranten
Jarl Mikael Forsmann
Medvirkende i 4 episoder: 15-17, 21

Fru apoteker Strøm
Else Kornerup
Medvirkende i 4 episoder: 1, 3, 4, 11

Portner i Korsbæk Bank
Andreas Rasmus Rose
Medvirkende i 4 episoder: 19, 21-23

Erik Skjern
Kenneth Schmidt
Medvirkende i 3 episoder: 8-10

Ekspedient i Skjerns Magasin
Kjeld Henrik Løfting
Medvirkende i 3 episoder: 14, 17, 18

Assistent i Omegnsbanken
Lars Høy
Medvirkende i 3 episoder: 7, 10, 12

Mand i Korsbæk
Ernst Meyer
Medvirkende i 2 episoder: 3, 14

Medlem af D.N.S.A.P.
Ib Mossin
Medvirkende i 2 episoder: 9, 20

Inger. Stuepige hos familien Skjern
Astrid Saalbach
Medvirkende i 2 episoder: 14, 15

Arrestforvareren
Poul Thomsen
Medvirkende i 2 episoder: 17, 18

Carlo. Bademester i Korsbæk.
Per Christensen
Medvirkende i episode: 17, 18

N. P. Nielsen. Cykelhandleren i Korsbæk.
Finn Nielsen
Medvirkende i 2 episoder: 19, 21

Margrethe Andersen. Oscar Andersens kone
Bende Harris
Medvirkende i 2 episoder: 20, 21

Medhjælp Jernbanerestauranten
Lene Poulsen
Medvirkende i 2 episoder: 20, 21

Repræsentant Sand
Jørgen Krogh
Medvirkende i 2 episoder: 22, 24

Inge Ketti
Kunde i Damernes Magasin.
Medvirkende i episode: 1

Togbetjent
Søren Rode
Medvirkende i episode: 1

Tut. Ven med Vicki
Kirsten Norholt
Medvirkende i episode: 3

Vickis klaverspillende ven.
Holger Rønnow
Medvirkende i episode: 3

Otto. Ven med Vicki.
Freddie Andersen
Medvirkende i episode: 3

Ole Søgaard
Andersen. Chauffør for baronesse von Rydtger.
Medvirkende i episode: 3

Emilie Knudsen. Landmandskone og barndomsveninde med Ingeborg
Beatrice Palner
Medvirkende i episode: 3

Rengøringsdame ved vælgermøde.
Gyda Hansen
Medvirkende i episode: 3

Lily. Baronesse von Rydtgers tjenestepige
Kirsten Hansen Møller
Medvirkende i episode: 3

Amalie Hagensen. Sangerinde ved sangaften på Postgaarden
Kirsten Hermansen
Medvirkende i episode: 4

Roland Andersen. Pianist ved sangaften på Postgaarden
Hans Meyer Petersen
Medvirkende i episode: 4

Kørelærer (Erhardt)
Kjeld Guldborg
Medvirkende i episode: 5

Repræsentant Jørgensen
Erik Kühnau
Medvirkende i episode: 5

Højesteretssagfører Øster. Mads Skjerns sagfører
Edvin Tiemroth
Medvirkende i episode: 6

Kontorist på Korn- og Foderstofforretningen
Flemming Dyjak
Medvirkende i episode: 6

Olsen. Direktør for Korn- og Foderstofforretningen
Palle Huld
Medvirkende i episode: 6

Soldat
Dan Jacobsen
Medvirkende i episode: 6

Præst ved Erik Skjerns barnedåb
Benny Juhlin
Medvirkende i episode: 6

Bernard Lund. Medlem af de konservatives hovedbestyrelse.
Emil Hass Christensen
Medvirkende i episode: 6

Tjenestepige hos byrådssekretær Godtfred Lund
Lene Larsen
Medvirkende i episode: 7

Flyttemand
Jørgen Langebæk
Medvirkende i episode: 7

Repræsentant Billing
Holger Munk
Medvirkende i episode: 8

Oda. Sur stuepige hos familien Varnæs
Merete Gro Hegner
Medvirkende i episode: 9

Agnes Jensens mor.
Elsa Booker Svendsen
Medvirkende i episode: 9

Adjunkt Karlsen. Daniel Skjerns regnelærer
John Larsen
Medvirkende i episode: 10

Forkølet stuepige hos familien Varnæs
Masja Dessau
Medvirkende i episode: 10

Stuepige hos familien Varnæs
Anne Wedege
Medvirkende i episode: 11

Hannibal Kagl. Direktør for Kagls Teater
Arne Hansen
Medvirkende i episode: 11

Anni Kagl. Hannibal Kagls kone
Lise Henningsen
Medvirkende i episode: 11

Erik Olskov. Skuespiller ved Kagls Teater
Miskow Makwarth
Medvirkende i episode: 11

Åge Kai Thomsen. Skuespiller ved Kagls Teater
Niels Alsing
Medvirkende i episode: 11

Knud Hyvang. Skuespiller ved Kagls Teater
William Kisum
Medvirkende i episode: 11

Alvilda Bang. Pianist ved Kagls Teater.
Elvi Henriksen
Medvirkende i episode: 11

Postbud
Jørgen Beck
Medvirkende i episode: 12

Værten på Postgaarden
Arne Westermann
Medvirkende i episode: 12

Generalkonsul Vangel
Gyrd Løfquist
Medvirkende i episode: 13

Generalkonsulinde Vangel
Linda Lauersen
Medvirkende i episode: 13

Fabrikant Jeppe
Troels Munk
Medvirkende i episode: 13

Fabrikant Jeppes kone
Sisse Reingaard
Medvirkende i episode: 13

Stuepige hos Iben og Kristen Skjern
Hannah Johansen
Medvirkende i episode: 13

Enkefru Munk.
Jessie Rindom
Medvirkende i episode: 13

Omstillingsdame i Skjerns Magasin.
Lene Axelsen
Medvirkende i episode: 14

Agnete Hansens far
Valsø Holm
Medvirkende i episode: 14

Agnete Hansens mor. Rengøringsdame i Korsbæk Bank.
Kirsten Søberg
Medvirkende i episode: 14

Valborg. Kristens og Ibens stuepige
Marianne Nielsen
Medvirkende i episode: 14

Borgmester Sejrsen
Preben Harris
Medvirkende i episode: 16

Anne Grete. Maude Varnæs? ungdomsveninde
Grethe Holmer
Medvirkende i episode: 16

Emil. Anne Gretes mand
Jørgen Weel
Medvirkende i episode: 16

Sigmund Holtz. Tysk bankdirektør og officer
Sigurd Fitzek
Medvirkende i episode: 16

Prinsesse
Ebba With
Medvirkende i episode: 16

Kammerherreinde Wender
Lisbeth Movin
Medvirkende i episode: 16

Pastor Arslev
Axel Hendrichen
Medvirkende i episode: 16

Kirketjener
Pouel Kern
Medvirkende i episode: 16

Togkonduktør
Carl Nielsen
Medvirkende i episode: 16

Instruktør på teater
Ove Rud
Medvirkende i episode: 16

Mand på teater
Preben Ravn
Medvirkende i episode: 16

Kunde i Skjerns Magasin
Hanne Andersen
Medvirkende i episode: 16

Ebba. Jennys veninde
Margrethe Koytu
Medvirkende i episode: 17

Ivar. Jennys ven
Benny Bjerregaard
Medvirkende i episode: 17

Tysk officer
Alvin Linnemann
Medvirkende i episode: 17

Tysk officer
Erik Holmey
Medvirkende i episode: 17

Oline. Arrestforvarerens kone
Avi Sagild
Medvirkende i episode: 18

Glarmester Knudsen
Poul Kristensen
Medvirkende i episode: 18

Tysk soldat
Tonny Lampert
Medvirkende i episode: 18

Fotograf
Ruddy Nyegaard
Medvirkende i episode: 18

Stuepige hos Iben og Kristen Skjern
Ejla Hvidtfeldt
Medvirkende i episode: 18

Frk. Mose. Ældre dame der tager sig af Daniel
Inger Stender
Medvirkende i episode: 19

Frk. Østengram. Forstanderinde på Regitzes husholdningsskole
Gerda Gilboe
Medvirkende i episode: 19

Borger i Korsbæk
Hilma Egeskov
Medvirkende i episode: 19

Borger i Korsbæk
Vera Stricker-Nielsen
Medvirkende i episode: 19

Mand på Jernbanehotellet
Ingo Wentrup
Medvirkende i episode: 20

Aase Hansen
Dame på Jernbanehotellet
Medvirkende i episode: 20

Jim Donaldson. Engelsk wingcommandor og Daniel Skjerns ven
Nicolas Farrell
Medvirkende i episode: 21

Egil. Frihedskæmper og fætter til cykelhandler Nielsen
Ole Thestrup
Medvirkende i episode: 21

Chauffør
Bjarne G. Nielsen
Medvirkende i episode: 21

Overordnet frihedskæmper
Ole Tage Hartmann
Medvirkende i episode: 21

Arne Schmidt. Ny bankfuldmægtig i Omegnsbanken
Thomas Eje
Medvirkende i episode: 22

Buddreng for Mads Skjern.
Lars Malmquist
Medvirkende i episode: 22

Bestyrelsesmedlem i Korsbæk Bank
Henry Büchmann
Medvirkende i episode: 22

Apoteker Strøm
Kurt Erik Nielsen
Medvirkende i episode: 22

Mand på perronen
Michael Brüel
Medvirkende i episode: 22

Mand på perronen
Egon Aagaard
Medvirkende i episode: 22

Sanger og harmonikaspiller på Rosenhaven
Lille Palle
Medvirkende i episode: 23

Francois. Daniels ven
Jan Middelboe Outzsen
Medvirkende i episode: 24

Mammy. Maudes mor
Ulla Poulsen Schou
Medvirkende i episode: 24