Axel Strøbye (7-13, 15, 16, 19, 21-23)

Illustration: Erik Werner
Illustration: Erik Werner

Landsretssagfører. Gift med Musse Skjold Hansen med hvem han har datteren Iben. Køber i 1933 Jørgen Varnæs’ aktier i Korsbæk bank og bliver storaktionær og bestyrelsesmedlem i banken. Køber i 1935 en grund på Fedet. Anlægger i 1936 en bestikkelsessag mod Mads Skjern, men lader sagen falde, da hans datter pludselig gifter sig med Kristen Skjern. Sælger i 1938 halvdelen af sine aktier i Korsbæk Bank og opfører et stort garageanlæg i familien Varnæs’ baghave. Lejer i 1940 garageanlægget ud til tyskerne. Bliver efter krigen anklaget for værnemageri, får et slagtilfælde og ændrer personlighed.
En dygtig, temperamentsfuld og handlekraftig mand med næse for gode forretninger. Ændrer efter sit slagtilfælde karakter og bliver høflig og medgørlig.