Preben Harris (16)
Typograf og socialdemokrat. Bliver i 1936 borgmester i Korsbæk. Tager i 1940 initiativ til oprettelsen af Korsbæk Folkepark ved Varpemark Huse. Får i 1945 tilbud om en bestyrelsespost i byens to banker, og vælger Omegnsbanken.