Hanne Løye (3, 10, 13-15, 17)
Forstanderinde på Korsbæks Private Realskole. Har i starten af 30’erne problemer med elevtallet og dermed økonomien. Må derfor i 1930 modvilligt indskrive Ellen, da Mads Skjern gifter sig med Ingeborg og tilbyder skolen økonomisk støtte. Bliver i 1937 madkæreste med den Frederik Andersen, der er ansat på skolen. Fyrer efter pres fra Mads Skjern i 1939 Frederik Andersen. Ansætter i hans sted Vicki Hachel.
En usikker og godhjertet damer, der lader sig manipulere af sine omgivelser.