Poul Reichhardt (22, 23)
Gift med Sofie Jessen. En af byens store håndsværksmestre. Bliver efter konsul Holms i 1945 død formand for Korsbæk Banks bestyrelse. Anklager Jørgen Varnæs for medvirken til svindel i forbindelse med handlen af Havgaarden, hvor hans kone fru murermester Jessen bliver snydt for sin fædrene arv. Nægter derfor at indstille Jørgen til den ledige bestyrelsespost i Korsbæk Bank efter Viggo Skjold Hansens slagtilfælde. Indstiller derfor borgmester Sejersen til pladsen, men da denne imidlertid tager imod et tilbud fra Omegnsbanken, overtaler han Skjold Hansen til at blive.
En konsekvent og meget ærekær forretningsmand.