Casper Bengtson (15, 16) og Søren Marker (20, 21), Jan Neiiendam (24)
Ældste søn af Agnes og Lauritz Jensen. Født i 1935. Falder i 1939 i branddammen, men overlever med nød og næppe ulykken. Indskrives i 1942 på den private skole i Korsbæk og kommer senere på latinskolen.