Benny Hansen (1-5, 7-24)
Gift med Marie Hansen. Maler. Kaldet ‘Fede’ på grund af sin størrelse. Er en af gæsterne omkring stambordet på Jernbanerestauranten. Har det hårdt under krigen, hvor madrationerne og hans vægt falder. Det bliver ikke bedre af, at hans kone i 1940 begynder at arbejde for Agnes Jensen. Finder i 1942 ud af, at han er uægte barn af Fernando Møhge, da han arver 500 kroner efter fru Fernando Møhges død.
Er madglad og lever for sine måltider derhjemme og på Jernbanerestauranten.