Ove Sprogøe (1, 4-15, 17-24)

Illustration: Erik Werner
Illustration: Erik Werner

Byens læge. Tilflytter fra Svendborg. Tilhører politisk partiet De Radikale. En nær ven af oberst Hachel og medlem af kredsen omkring familien Varnæs. Bejler med jævne mellemrum til Elisabeth Friis – men uden held. Spiller cello og er medlem af den musikalske trio, som også tæller Elisabeth og Kristen Skjern. Bliver under krigen leder af den lokale modstandsbevægelse og står bag sabotagen mod tyskernes vognpark i 1943. Må i 1945 gå under jorden på grund af sit illegale arbejde. Skriver i 1947 en kritisk artikel i Politiken om forureningen af Korsbæk Fjord og rager uklar med byens spidser. Forlader kort tid efter Korsbæk.
Vellidt af høj og lav i Korsbæk for sin omsorgsfulde og retvise facon. Interesser sig for musik og litteratur.