Illustration: Erik Werner
Illustration: Erik Werner

Kirsten Rolffes (15)
Mads og Kristens Skjerns søster. Er indremissionsk og stærk i troen. Bor på en gård i Vestjylland, hvor hun har forældreløse piger fra et optagelseshjem i huset. Kommer i 1939 til Korsbæk i forbindelse med Daniel Skjerns konfirmation. Forarges over sine brødres livsførelse, som hun finder letsindig og syndig. Beskylder Ingeborg Skjern for at have ledt Mads i fordærv, og bliver som følge heraf forvist fra familien Skjerns hus af sin nevø Daniel. Efter et kort visit hos Iben og Kristen Skjern forlader hun igen Korsbæk.
Højhellig med et sort og dystert livssyn.