Nis Bank-Mikkelsen (20, 21)
Gift med Margrethe Oscar Andersen. Har sønnerne Robert Oscar Andersen og Kurt Oscar Andersen. Nevø til Frederik Andersen. Lærer ligesom sin onkel. Deltager ved lærer Andersens og Misse Møhges bryllup i 1945 og ved sin onkels begravelse få uger efter. Er derefter meget opsat på at få del i Misse Møhges formue. Men da lærer Andersen ikke nåede at skrive et testamente, og Misse ikke fik ophævet sit særeje, må han nøjes med inventaret fra sin onkels soveværelse. Beskylder brødrene Varnæs for at stå bag, da de efter sigende skal arve Misse. Går uden held ind i sagen om sin onkels pludselige død.
Beregnende og ihærdig – som sin onkel – i jagten efter penge.