Forfatter: Lise Nørgaard.
Spilletid: 86 minutter

Agnes Jensen, der er begyndt at maske strømper op for byens fruer, har fået godt gang i forretningen. Hun sparer pengene op til en hulsømme- og knappemaskine, så hun kan udvide forretningen.

Da Laura har tjent familien Varnæs i 25 år, skal hun sammen med Maude Varnæs til København og have overrakt en medalje.

Familien Varnæs har problemer med den nye stuepige og barneplejerske frk. Hollenberg. Hun nægter at udføre bestemte opgaver og sidder ofte i bankdirektørens seng og taler i telefon med sine kærester.

På grund af verdenskrigen er der blevet indført rationering på kaffe, hvilket rammer så vel høj som lav i Korsbæk. Hos tjener Boldt på Jernbanerestauranten er det dog muligt at købe sig til diverse rationeringsmærker.

Agnes Jensen og hendes ældste søn Aksel tager til København for at se Laura få sin medalje. Under højtideligheden skal Aksel pludselig tisse. Da han bagefter ikke vil med ind i kirken igen, lader Agnes ham vente i våbenhuset. Der spiser han af alle kransekagerne, som var tiltænkt den efterfølgende reception.

Da Maude Varnæs har mødt en gammel veninde, som hun skal spise middag sammen med, tager Laura med Agnes Jensen og sønnen Aksel ind til Amalienborg for at se vagtskiftet. Derefter tager Laura toget hjem til Korsbæk, mens Agnes og Aksel tager ind på Det Ny Teater for at se prøverne på Herbert Schmidts skuespil “Støvlerne”. Efter prøver kommer der en mand og advarer Herbert Schmidt om, at han må flygte til Sverige, da der er rygter om at tyskerne vil besætte Danmark.

Da Laura kommer hjem fra København, kommer Elisabeth Friis for at give hende en gave i anledningen af dagen. Elisabeth inviterer Laura på middag på Postgaarden.

Dagen efter vækker Laura sit herskab med beskeden om at fru Fernando Møhge vil i bankboksen, da tyskerne har besat Danmark. De tror i første omgang ikke på det, men da Laura viser dem nogle grønne sedler fra den tyske værnemagt, går det op for dem, at det er rigtigt.

Mads Skjern får travlt med at bestille mørklægningsgardiner hjem. Jørgen Varnæs bliver med kort varsel sat til at rejse rundt til landmænd i hele landet for at lave hørkontrakter, så Mads fortsat kan skaffe stof til sit spinderi og væveri. Jørgen havde ellers bestemt sig for at rejse til Schweiz for at hente sin kæreste Gitte Graa hjem, men Mads afslår blankt at give Jørgen fri.

Laura har bestemt sig for at slå sig ned som kogekone, og hun siger derfor sit job op hos familien Varnæs. Maude Varnæs, der er helt ud af den, sender bud efter sin søster. Pludselig dukker Misse Møhge op. Hun er blevet sendt afsted af sin mor for at grave deres værdigenstande ned i familien Varnæs’ baghave. Elisabeth Friis overtaler hende imidlertid til at aflevere tingene til banken i stedet.

Baron von Rydtger opsøger Ingeborg for at snakke med hende om krigen, som han har det specielt dårligt med, da hans mor var tysker og hans svigerinde er gift med en tysker.

Agnes Jensens forretning går nu så godt, at hun lejer lejligheden ved siden af og ansætter “Fedes” kone Marie. Laura flytter ind i et af værelserne og betaler 10 kroner i leje om måneden.

Viggo Skjold Hansen er begyndt at udstykke den jord på Fedet, han købte af Jørgen Varnæs. Det er også lykkedes ham at leje garageanlægget ud til tyskerne.

Borgmester Sejersen har indkaldt en kreds af byens førende borgere til et møde på Postgaarden i forbindelse med oprettelse af en folkepark. Det viser sig at borgmesteren har planer om at lægge folkeparken på Fedet, hvor det bedre borgerskab har deres sommerhuse. Det lykkes imidlertid Mads Skjern at få flyttet folkeparken til Varpemark Huse ved at tilbyde at finansiere en vej sammen med andre velstående borgere.

På vej hjem fra borgermødet støder Maude og Hans Christian Varnæs på Laura, der har været ude at koge. Da luftalarmen pludselig lyder, søger de tilflugt i familien Varnæs’ nyindrettede beskyttelsesrum. Laura kommer til at længes tilbage, og dagen efter hjælper Lauritz Jensen hende med at flytte tilbage.

Vist på tv:

27. december 1980
31. marts 1985
30. marts 1990
21. marts 1998
17. juni 1998
3. februar 2007
15. december 2012
16. december 2012

Produktionsår: 1980