Forfatter: Lise Nørgaard.
Spilletid: 74 minutter.

Tøjhuset skifter navn til Skjerns Magasin, og Mads Skjern vil endnu en gang udvide forretningen – denne gang med lejligheden ovenpå. Mads lægger også planer om at bygge en konfektionsfabrik, som kan levere tøj til de forretninger, han påtænker at åbne i andre provinsbyer.

Omegnsbanken åbner og Kristen Skjern flytter ind i lejligheden på 1. sal. Mens Mads og Ingeborg Skjern er på besøg for at se, hvordan Kristen har indrettet sig, dukker Elisabeth Friis op. Kristen bejler fortsat til Elisabeth, som mener at et forhold mellem dem er blevet vanskeligere efter åbningen af Omegnsbanken. Det lykkedes dog Kristen at overtale Elisabeth til at overnatte i hans nye lejlighed.

Jørgen Varnæs’ skilsmisse og hans forhold til Gitte Graa har kostet ham så dyrt, at han ser sig nødsaget til at sælge sine aktier i Korsbæk Bank. Køberen er sagfører Viggo Skjold Hansen, der med sin kones formue i ryggen ønsker at blive storaktionær og dermed medlem af bankens bestyrelse. Viggo Skjold Hansen hæver sin kones ret store indestående i Omegnsbanken til at købe aktier for i Korsbæk Bank.

Jørgen Varnæs takker af i Korsbæk Bank og Hans Christian Varnæs må modvilligt acceptere Viggo Skjold Hansen indtræden i bestyrelsen. Det passer heller ikke Maude Varnæs, der ikke er meget for at skulle lukke den bramfrie Musse Skjold Hansen ind i “kredsen”.

Mads Skjern er så langt fremme med planerne om opførelsen af en konfektionsfabrik, at han er begyndt at lede efter en byggegrund. Mads har kig på en af kommunens byggegrunde, hvorfor han opsøger byrådssekretær Godtfred Lund og fortæller ham om byggeriet, som vil skaffe arbejdspladser til byen. Der er imidlertid det problem, at der til skødet er vedhæftet et notat, hvoraf det fremgår, at der på grunden skal anlægges en park med en buste af afdøde korn- og hestehandler Fernando Møhge. Mads har imidlertid en klemme på Godtfred Lund, der har store økonomiske problemer og efterhånden skylder en del penge i Skjerns Magasin.

Det nye energiske medlem i Korsbæk Banks bestyrelse Viggo Skjold Hansen går i gang med at modernisere den gamle familiebanks forretningsmetoder. Han lægger en hårdere kurs mod bankens dårlige betalere og såkaldte småsparere.

Hans Christian Varnæs bryder sig ikke om Viggo Skjold Hansen og hans barske forretningsmetoder, som også giver ekstra arbejde for bankens personale. Den unge bankassistent Ulla Jacobsen bliver ofte efter lukketid for at hjælpe bankdirektøren. De får snart et godt forhold til hinanden og Hans Christian, der har det svært på hjemmefronten med den pylrede Maude Varnæs, indleder et forhold til Ulla.

Godtfred Lund er en af de kunder i Korsbæk Bank, der bliver berørt af bankens nye forretningsmetoder. Han går derfor til Mads Skjern og fortæller ham at han har skaffet notatet af vejen. Godtfred Lund beder i samme omgang Mads om at arrangere et møde med Kristen Skjern, da han ønsker at skifte bank. Mads forklarer Kristen, at han skal hjælpe Godtfred Lund, selvom han hans økonomiske situation er meget dårlig.

Nedtællingen til fru Fernando Møhges 100 års fødselsdag er i gang. Hun besøger Korsbæk Tidende, der laver et interview med fødselaren i anledningen af hendes runde fødselsdag. Avisartiklen bliver genstand for en del snak rundt om i byen. Oberst Hachel stiller spørgsmål om fru Fernando Møhges alder, da hun til avisen udtaler, at hun red på skulderne af en officer ved afslutningen af treårskrigen i 1850. Det ville ifølge oberstens beregninger betyde, at hun var 16 år på det tidspunkt.

På Jernbanerestauranten fortæller “Fede”, at hans mor tjente hos Fernando Møhge, før han blev født. Lauritz Jensen og Oluf Larsen ser til stor morskab en slående lighed mellem “Fede” og billedet af Fernando Møhge i avisen.

Mads Skjern har allerede fået lavet tegningerne til konfektionsfabrikken, som han tænkt sig at finansiere ved at udstykke og sælge noget jord på Fedet. Katrine Larsen tilbyder at købe jorden af Mads.

I familien Varnæs’ hjem er der travlhed, da Hans Christian Varnæs har lovet at holde fru Fernando Møhges fødselsdag. Misse Møhge har taget en tegning med til festen, som kan bevise at hendes mor har redet på skulderne af en officer. Tegningen, som viser en lille pige, underbygger imidlertid oberst Hachels påstand. Doktor Hansen, som har slået hende op i journalerne, bekræfter også oberstens teori. Det viser sig, at fru Fernando Møhge “kun” bliver 90 år og har taget fejl af sin egen og sin mands fødselsår.

Da der pludselig kommer et telegram for kongen med lykønskninger på 100-årsdagen, er gode råd dyre, men selskabet bestemmer sig for at glemme fejltagelsen og lade som ingenting.

Vist på tv:

17. november 1979
27. januar 1985
26. januar 1990
17. januar 1998
7. juni 1998
4. november 2006
13. oktober 2012
14. oktober 2012

Produktionsår: 1979

Manuskript 7. episode