Episodernes længde

Hej brevkasse

Hvis man kigger på længden af episoderne i de 4 omgange/sæsoner, som Matador er blevet produceret i, så er der en markant forskel. I 1. sæson er en episode i gennemsnit 52 minutter, i 2. sæson 73 minutter, i 3. sæson 79 minutter og i 4 sæson 64 minutter. Har denne store variation noget at gøre med bevillinger, tidspres eller er det en ren tilfældighed?

P.S. Jeg har læst i en af dine bøger, at der var et stort tidspres på de sidste 6 episoder, hvilket blandt andet medførte, at man droppede det tidskrævende samarbejde med dine tre medforfattere.

Thomas Ploug

Episodernes forskellige længde og den måde, hvorpå de voksede efterhånden, har ikke noget at gøre med bevillinger eller tidspres – snarere at serien markerede sig og blev en succes. Hver episode fik den tid, den behøvede. Det kunne man gøre dengang i sådan et særligt tilfælde. Men da vi efterfølgende lavede “Een stor famillie”, fik alle episoderne samme længde. Det samme gælder “Mor er major”, som jeg lavede for Sagafilm.

Men i den første Matadortid var programlægningen endnu ikke så stram. Senere, da serien blev vist i Sverige, hvor programlægningen da lå i faste rammer, blev serien delt op i langt flere end 24 afsnit, der alle var lige lange. Da jeg så dem, var det, som om der blev skåret i mit hjerte.

Lise Nørgaard