Personbeskrivelser fra det originale manuskript

Vi har været så heldige at komme i besiddelse af beskrivelse af en del af personerne fra de originale manuskripter.

Disse vil blive offentliggjort over de næste par måneder.

Aldersangivelserne er fra historiens begyndelse.