Oberst Hachels Allé

Illustration: Claus Seidel
Illustration: Claus Seidel

Da der i midten af september måned skulle findes vejnavne til Ringsteds nye kasernebydel, blev Korsbæks legendariske garnisonskommandant oberst Hachel pludselig vækket til live igen. På baggrund af idékonkurrencer og hensyntagen til kaserne-imaget blev der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 16. september blandt andet fremsat følgende forslag:

Den gennemgående vej foreslås opkaldt efter den formentlig mest kendte oberst i ny dansk kulturhistorie, som med entusiasme håndhævede adskillige militære dyder i den folkekære tv-serie Matador.

Den Matadorglade tekniske direktør Carsten Torrild udtalte sig i den forbindelse således til Dagbladet Ringsted:

Netop den vej, som vi foreslår, skal hedde Oberst Hachels Allé, har en særlig placering i kaserne-området, og derfor foreslår vi, at vejen skal have et særligt navn. Oberst Hachel er en kulturperson, som alle danskere kender, og navnet passer godt ind i et militært område. Og så er det da lidt humoristisk og lidt anderledes.

Bilag vedr. vejnavne på kasernen LambertHer på redaktionen fulgte vi naturligvis nøje de politiske forhandlinger og blev meget skuffede, da vi af referatet fra Miljø- og teknikudvalget en måneds tid efter kunne læse, at forslaget om Oberst Hachels Allé som det eneste af i alt 6 forslag blev udsat til næste møde. Skuffelsen blev ikke mindre, da formanden for udvalget gårdejer Thorkil Mølgaard (V), efterfølgende udtalte sig således til Dagbladet Ringsted:

Et flertal i udvalget mener ikke, det er en god ide at opkalde alléen efter en filmhelt, men ønsker i stedet at finde et mere militært navn. Så det endelige navn til den allé har vi udskudt til vores møde i november.

Det bør i den forbindelse lige nævnes, at nogle af de ‘fantasifulde’ forslag, som slap igennem nåleøjet blandt andet var Garnisonen, Brigaden, Delingen og Felten. Ja, hvem ville egentlig foretrække et af disse navne på sin postkasse frem for Oberst Hachels Allé?

Her på redaktionen er vi ‘beredt til tænderne’ og klar til kamp for at få Oberst Hachels Allé tilbage på forhandlingsbordet. Vi vil derfor opfordre alle Matadorfans til at sende en mail til udvalgsformanden Tholkil Mølgaard ( thm@ringsted.dk) med netop jeres begrundelse for, at Matador og Ringsted fortjener at få en vej opkaldt efter en af landets mest kendte militærpersonligheder – Korsbæks svar på Djengis Khan. Mailen bør afsendes senest den 18. november, hvor næste møde i Miljø- og teknikudvalget afholdes.

Vi håber naturligvis, at så mange som muligt følger opfordringen, og at vi dermed kan får lagt tilstrækkeligt pres på politikerne, til at få oberst Hachel og Matador sat på bykortet i Ringsted.

Efterskrift: Vi har på redaktionen med stor beklagelse erfaret at Miljø- og Teknikudvalget fandt Oberst Hachel for let og i stedet valgte det ‘originale’ vejnavn Artilleristen. Oberst Hachel ville med rette kunne have genbrugt nedenstående replik til at beskrive udvalget forkerte beslutning og manglende mod:

‘Hvorfor i hede hule øhh øhh – i himlens navn skal det gå ud over fodfolket…’

Bilag fra Teknik- og Miljøudvalget