Lise Nørgaard får ærespris i Forum

Man tror det næppe, men Lise Nørgaard har faktisk aldrig modtaget en pris for sit bidrag til den danske kulturskat!

Det er der imidlertid nu rådet bod på, for Lise Nørgaard er blevet hædret med en æres-DVD-pris for det flotte salg af Matador.

Det skete på bogmessen i Forum, hvor Trine Gregorius interviewede Lise, og koncerndirektør, Bo Christensen fra Sandrew Metronome, overrakte prisen til en glad Lise Nørgaard, som på spørgsmålet “om hun selv havde DVD-afspiller”, kækt svarede ‘Næh’ for jeg ku’ ikke helt huske, hvad det var det hed, det der DVD – men nu må jeg vist hellere se at få anskaffet mig sådan en… øh’ installation!”.

Fantastisk interesse for Matador på DVD

Det formidable salg er væsentligt mere end distributøren, Sandrew Metronome Video A/S, havde turdet håbe på.

“Matador er uomtvisteligt den allermest populære TV-serie, der nogensinde er produceret.

Så selvfølgelig har ambitionerne for salget fra start været høje, og vi gik sidste år ud med en målsætning på omkring 80.000 solgte eks. ved udgangen af 2002.

Men i takt med den kraftige vækst af DVD-maskiner i de danske hjem, er salget af Matador DVD tilsvarende eksploderet, så vi allerede nu er nået op over 125.000 eks. Det overstiger vores vildeste forventninger og vi kan kun gisne om, hvor vi salgsmæssigt ender, når vi fra på mandag for alvor kører markedsførings-kanonerne i stilling til julesalget?” lyder det begejstret fra Sandrew Metronome Video A/S.

DVD – i rivende udvikling i Danmark

Danskerne har efterhånden virkelig fået øjnene op for DVD-formatets fortræffeligheder.

Fra den forholdsmæssigt “spæde” start, er salget af DVD-afspillere – specielt gennem det sidste halve år – vokset så kolossalt, at branchen forventer, knapt 500.000 husstande ved udgangen af 2002 har anskaffet sig DVD. Det svarer iflg. Danmarks Statistik til omkring 21% af samtlige husstande!

Således havde man allerede i august i år solgt flere DVD-film end der blev solgt gennem hele 2001.

I 2002 forventer man et total-salg på ca. 4,4 mio. DVD’er, med et forbrugerkøb på ca. 775 mio. kr. – en klar stigning i forhold til VHS formatets 700 mio. kr.

VHS – der findes i 82% af alle danske hjem – er dog stadig et gangbart format og stigningen i DVD- kontra VHS-omsætningen, skal bl.a. ses i lyset af, at DVD brugerne i princippet er væsentligt mere købelystne og dermed indkøber langt flere DVD-film pr. afspiller – end det nogensinde har været tilfældet for VHS.

Oprensning

Opgraderingen af Matador til DVD er foregået på et digitalt filmlaboratorium, hvor man med 200-300 reguleringer pr. episode har optimeret både billede og lyd.

På billedsiden har man først ultralydrenset den originale 16 mm-version for at fjerne støv og snavs. Derefter er filmen blev scannet og overført til et digitalt format. Efterfølgende er der blevet justeret lys, farve og kontrast scene for scene for at fjerne originalens rødlige nuance og andre uregelmæssigheder. Til sidst er diverse huller og ridser blevet fyldt ud og ‘malet op’.

Det originale magnetbånd med lydsporet, er ligeledes blevet overspillet til et digitalt medie, hvorefter støj og båndsus er blevet minimeret. Svage sider af lydsporet er blevet forstærket og manglende lyde er i enkelte tilfælde blevet genskabt.

Generelt om Matador på DVD

Matador på DVD kan købes enkeltvis – i alt 12 discs med 2 afsnit på hver eller som eksklusiv “kollektions-boks” med alle 24 afsnit.

Matador på DVD forhandles over hele landet – og kan – såfremt dem skulle være udsolgt -bestilles hjem hos ekspedienten.

Som noget specielt kan man på samtlige Matador DVD’ere tilvælge “tekster for hørehæmmede” – så de knapt 500.000 hørehæmmede, der findes i Danmark, nu også kan få fuldt udbytte af den vidunderlige serie.